Giới thiệuVề CHúng tôi

Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Đồng Nai tiền thân là Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông Đông Sài Gòn thành lập ngày 21/10/2009.

Ngày 18/01/2019: Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần BTLT Đồng Nai.

Xem Thêm

BTLTSản phẩm

BTLTĐối tác - khách hàng Xem thêm