Công ty thành lập với mục đích đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho các công trình công nghiệp, dân dụng và giao thông. Với mục tiêu “Không ngừng phát triển, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng công nghệ mới, dịch vụ tốt, giá cạnh tranh” đảm bảo mang lại sự hài lòng cho khách hàng và nền móng vững chắc cho mọi công trình.

2019

Ngày 18/01/2019 chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần BTLT Đồng Nai.

2015

Đến ngày 03/11/2015 Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC Tín Nghĩa được đổi tên thành Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC Miền Đông.

2012

Ngày 06/08/2012 Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC Đông Sài Gòn đổi tên thành Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC Tín Nghĩa.

2009

Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Đồng Nai tiền thân là Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông Đông Sài Gòn thành lập ngày 21/10/2009.