Công ty thành lập với mục đích đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho các công trình công nghiệp, dân dụng và giao thông. Với mục tiêu “Không ngừng phát triển, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng công nghệ mới, dịch vụ tốt, giá cạnh tranh” đảm bảo mang lại sự hài lòng cho khách hàng và nền móng vững chắc cho mọi công trình.